Algemene Voorwaarden

Mindful4u verbindt zich aan de algemene voorwaarden van het NRTO, zoals overeengekomen met de Consumentenbond. De uitgebreide algemene voorwaarden je op deze link bekijken.

Hieronder vind je een een aantal aanvullende voorwaarden, specifiek voor de mindfulness trainingen.

Aanmelding en betaling

Voor elke cursus is een aanmeldformulier beschikbaar. De aanmelding start met het invullen van het aanmeldformulier. Hierna ontvang je van ons een bevestiging, praktische informatie en de factuur.
Door de factuur te voldoen ga je akkoord met deze algemene voorwaarden en is de aanmelding definitief. We stellen prijs op een (aan) betaling binnen 14 dagen (factuurdatum). Mocht deze later bij ons binnen komen kunnen we niet garant staan voor de reservering.

Volgorde inschrijvingen

Bij overschrijding van het maximaal toelaatbare aantal inschrijvingen voor de cursus hanteren we het tijdstip waarop de (aan)betaling is ontvangen als selectiecriterium.

Annulering

Annulering van de inschrijving is mogelijk onder de volgende voorwaarden:

  • Tot 2 maanden voor aanvang van de opleiding is de deelnemer 10% van de kosten van de opleiding verschuldigd.
  • Tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang van de opleiding is de deelnemer 25% van de kosten van de opleiding verschuldigd.
  • Bij annulering korter dan 1 maand is de deelnemer 50% van de kosten van de opleiding verschuldigd.
  • Bij annulering minder dan 2 weken voor aanvang van de opleiding is de deelnemer de volledige kosten verschuldigd.

Mindful4u heeft het recht om bij dwingende of onvoorziene omstandigheden één of meerdere cursusdagen met opgave van redenen te verzetten, en bij een te gering aantal aanmeldingen de gehele opleiding te annuleren. Bij het niet doorgang vinden van een opleiding vanwege te weinig aanmeldingen worden de deelnemers uiterlijk 1 week voor aanvang van de opleiding ingelicht. Uiteraard vindt in deze gevallen restitutie van de betaling plaats. Mindful4u vergoedt maximaal het bedrag van de cursuskosten.